Skip to content

Gebiedsteam Holy

Wij vinden goed contact met onze huurders belangrijk. We horen graag wat er speelt in een wijk en zijn dichtbij. En we doen wat nodig is in de wijk. Daarom werken we in gebiedsteams. In een gebiedsteam werken medewerkers in verschillende functies samen in én voor 1 gebied. Op die manier zorgen wij met elkaar, onze huurders en partners voor leefbare en veilige wijken. Ook zorgen we er zo voor dat een huurder sneller antwoord krijgt op een vraag.

In het gebiedsteam werken mensen in de volgende functies:

  • Wijkbeheerder (sociale aanpak)

  • Complexbeheerder

  • Wijkconsulent

  • Woonmakelaar

  • Consulent incasso

  • Opzichter

  • Gebiedscoördinator

In Holy kun je de volgende mensen tegenkomen:

Wijkbeheerder
Conchita

Flip

Complexbeheerder
Joop (Lissabonweg hoog, midden en laag)

Leonie (Koninginnelaan)

Martin (Luxemburgweg, Madridweg, Londenweg)

Jan (Wouthof en Eksterlaan)

Cihan (Fazantlaan en Aalscholverlaan)

Wouter (Zwaluwlaan Even, Bernweg, Bonnweg en Brusselweg)

Terug naar alle gebiedsteams