DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Gebiedsteam Holy

Gebiedsteam Holy klein

Wij vinden goed contact met onze huurders belangrijk. We horen graag wat er speelt in een wijk en zijn dichtbij. En we doen wat nodig is in de wijk. Daarom werken we in gebiedsteams. In een gebiedsteam werken medewerkers in verschillende functies samen in én voor 1 gebied. Op die manier zorgen wij met elkaar, onze huurders en partners voor leefbare en veilige wijken. Ook zorgen we er zo voor dat een huurder sneller antwoord krijgt op een vraag.

In het gebiedsteam werken mensen in de volgende functies:

  • Wijkbeheerders (sociale aanpak)
  • Complexbeheerder
  • Wijkconsulenten
  • Woonmakelaar
  • Consulent incasso
  • Opzichter
  • Gebiedscoördinator

In Holy kun je de volgende mensen tegenkomen:

Wijkbeheerder
Conchita
Conchita 2020 150X174
Flip
Flip Van Dijk 150X200

Complexbeheerder
Joop (Lissabonweg hoog, midden en laag)
Joop 150X191
Leonie (Koninginnelaan)
Leonie 20200527 150X204
Martin (Luxemburgweg, Madridweg, Londenweg)
Martin 20200527 150X216
Jan (Wouthof en Eksterlaan)
Jan Matahelumual

Cihan (Fazantlaan en Aalscholverlaan)
Cihan Zengis

Wouter (Zwaluwlaan even, Bernweg, Bonnweg en Brusselweg)
Wouter Van Der Giessen (1)

Terug naar alle gebiedsteams