Inwoners denken actief mee over plannen Station Maassluis West

Geplaatst op

Op 5 februari ondertekende de gemeente Maassluis in samenwerking met ons een intentieovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Station West. Hiermee spreken de gemeente en Waterweg Wonen af samen de mogelijkheden voor sociale woningbouw op deze locatie verder te onderzoeken.

Het participatietraject rondom Station Maassluis West is in volle gang. Sinds de informatiebijeenkomst op 24 april hebben inwoners van Maassluis kunnen meedenken over de plannen voor sociale woningbouw op deze locatie via straatinterviews, werksessies en door het invullen van de enquête.  

Meer dan 70 inwoners deden mee aan de straatinterviews op de dinsdagmarkt en in het centrum van Maassluis. Ook ging de gemeente in gesprek met laatstejaars studenten. De reacties zijn positief. “Wat ontzettend fijn dat de gemeente ons opzoekt bij school en dat we mogen meedenken over de plannen”, aldus een laatstejaarsstudent. Inwoners konden ook hun mening geven door een enquête in te vullen. Deze is ruim 100 keer ingevuld. Ook hebben er drie werksessies plaatsgevonden. Tijdens deze werksessies gingen betrokken inwoners en medewerkers van de gemeente Maassluis in samenwerking met ons met elkaar in gesprek over specifieke thema’s zoals de ‘leefomgeving’, ‘parkeren en bereikbaarheid’ en ‘groen en klimaat’.  

Informatiebijeenkomst na de zomer
Na de zomer wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de inwoners van Maassluis. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten die we hebben gekregen uit de straatinterviews, enquêtes en werksessies gebundeld en gepresenteerd.

Zodra de datum bekend is, wordt hierover gecommuniceerd. Je bent dan van harte welkom. 

Deel dit nieuws

Overig nieuws

Let op! Nepagenten actief!

Er zijn oplichters actief die zich voordoen als agenten. Ze gebruiken slimme praatjes om slachtoffers, vooral ouderen, over te halen hun geld en waardevolle spullen af te geven.
Lees meer

Intensief-Beheer-Week op 'de Eilandjes' van de Westwijk!

Vorige week was de intensief-beheer-week op ''de Eilandjes'' in de Zuidbuurt van de Westwijk! Hoewel de huurders weten dat hun woningen gesloopt worden, wilden wij tot die tijd zichtbaar zijn en samen met de bewoners zorgen voor een goed beheer van de woningen en leefomgeving.
Lees meer