DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Leefbaarheid Vraag een leefbaarheidsbudget aan!

Waterweg Wonen is er van overtuigd dat plezierig wonen verder gaat dan een fijn huis alleen. Een gezellige buurt, een mooie wijk en een veilige bruisende stad zijn minstens net zo belangrijk. Waterweg Wonen spant zich in om dit voor onze klanten te kunnen realiseren.

Leefbaarheidsbudget

Vraag een bijdrage voor een activiteit in uw buurt!
Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld voor een activiteit om met elkaar uw straat op te fleuren of schoon te maken? Bewoners die zoiets willen organiseren, kunnen geld aanvragen bij Waterweg Wonen. Dat kan het hele jaar door, voor kleine én grote plannen. Een bijdrage is zo geregeld.

Plezierig wonen gaat verder dan een fijn huis
Waterweg Wonen vindt namelijk dat plezierig wonen verder gaat dan een fijn huis alleen. Een gezellige, schone buurt en een veilige stad zijn minstens zo belangrijk. Daarom helpen wij huurders die iets positiefs voor hun woonomgeving willen doen. Natuurlijk moet het wel de buurt vooruit brengen. Bijvoorbeeld door de samenwerking van buren te verbeteren of de omgeving schoner of veiliger maken. Ook is het belangrijk dat buren of andere bewoners meedoen.

Doelen kunnen zijn:

  • Schoon, heel en veilig;
  • Duurzaamheid verbeteren;
  • Eenzaamheid tegengaan;
  • Ontmoeting stimuleren;
  • Samenwerking bevorderen;
  • Betrekken van bewoners (jong en oud) bij de woonomgeving.

Heeft u een leuk idee voor uw buurt?
Neem dan gerust contact op met ons. U kunt vragen naar uw consulent beheer. We bespreken dan uw idee. Als wij inderdaad iets bij kunnen dragen, dan kan alles snel geregeld zijn. 
Een aanvraag voor het leefbaarheidsbudget kunt u aanvragen via
mijn.waterwegwonen.nl.

Voor 2018 is, in overleg met betrokken bewoners en partijen, het volgende leefbaarheidsplan opgesteld:

- Leefbaarheidsplannen 2018

fotozakgeldproject2
OPMERKINGEN