DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Leefbaarheid Vraag een leefbaarheidsbudget aan!

Waterweg Wonen is er van overtuigd dat plezierig wonen verder gaat dan een fijn huis alleen. Een gezellige buurt, een mooie wijk en een veilige bruisende stad zijn minstens net zo belangrijk. Waterweg Wonen spant zich in om dit voor onze klanten te kunnen realiseren.

Leefbaarheidsbudget
Heeft u als klant van Waterweg Wonen nog ideeën voor uw wijk of buurt? Vraag dan een leefbaarheidsbudget aan.

Doelen kunnen zijn:

 • Schoon, heel en veilig;
 • Duurzaamheid verbeteren;
 • Eenzaamheid tegengaan;
 • Ontmoeting stimuleren;
 • Samenwerking bevorderen;
 • Betrekken van bewoners (jong en oud) bij de woonomgeving.

Er zijn wat spelregels voor het honoreren van uw idee:

 • Uw idee sluit aan op de behoefte van de bewoners van uw woongebouw of in de directe omgeving;
 • Uw buren en medebewoners staan achter uw idee en zijn bereid mee te helpen om het idee te realiseren;
 • Beschrijf het doel en het idee;
 • Maak een begroting voor het realiseren van uw idee;
 • Vraag (financiele) hulp aan anderen.

Een aanvraag voor het leefbaarheidsbudget kunnen huurders aanvragen via mijn.waterwegwonen.nl.

De volgende leefbaarheidsplannen zijn, in overleg met bewoners en instanties, opgesteld voor 2016:
- Leefbaarheidsplannen 2017
- Leefbaarheidsplannen 2016
- Leefbaarheidsplannen 2016 Holy
- Leefbaarheidsplannen 2016 Westwijk en Indische Buurt
- Leefbaarheidsplannen 2016 Centrum
- Leefbaarheidsplannen 2016 Ambacht

 

fotozakgeldproject2
OPMERKINGEN