Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Privacy Statement Website Waterweg Wonen

Uw persoonlijke gegevens:
Wij stellen geen persoonlijke gegevens beschikbaar aan derden, tenzij u daarvoor toestemming heeft verleend. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Waterweg Wonen werkt permanent aan de doorontwikkeling van een veilige omgeving voor de opslag van data en huurdersgegevens.

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Dat betekent dat persoonsgegevens (zoals naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres) alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn aangeleverd en niet voor enig ander doel, waaronder marketing. Waterweg Wonen verwerkt persoonsgegevens met het oog op de verhuur van roerende of onroerende zaken en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij bewaren uw gegevens tot zeven jaar na beëindiging van het huurcontract.
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account van mijn.waterwegwonen.nl. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u vragen over hoe Waterweg Wonen omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u uw vragen mailen naar privacy@waterwegwonen.nl.

Delen met anderen
Waterweg Wonen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkingsovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Waterweg Wonen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies:
Waterweg Wonen maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe onze site gebruikt wordt. Wij plaatsen cookies voor Google Analytics zodat we de statistieken van de website kunnen bekijken. Wilt u meer weten over Google? Dan kunt u het privacy beleid van Google raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het privacy beleid van Waterweg Wonen is hierop niet van toepassing, aangezien wij geen toegang hebben tot of controle hebben over de cookies die door Google worden gebruikt.

Om er voor te zorgen dat u onze nieuwsberichten kunt delen via social media, zoals Facebook en Twitter, maken we gebruik van AddThis. Klik hier als u meer wilt weten over de cookies van AddThis.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit zelf doen via uw browser. 

Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door Waterweg Wonen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Waterweg Wonen verstrekt door middel van deze website informatie over producten en diensten die door Waterweg Wonen worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Waterweg Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.