DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Renovatie of sloop Uw rechten en plichten op een rij

Het renoveren van uw woning of zelfs de sloop van uw woning is zeer ingrijpend. Wij willen u zo goed mogelijk begeleiden en zullen u dan ook tijdig en volledig informeren over alle stappen.

We hebben afspraken gemaakt samen met onze Huurdersraad. Deze afspraken kunt u nalezen in het sociaal convenant. Wilt u meer informatie, omdat uw woning gesloopt gaat worden, lees dan de brochure "Stedelijk vernieuwingsurgent".

Renovatiewerkzaamheden kunnen zeer ingrijpend zijn. Om u voor te bereiden heeft Waterweg Wonen een informatiefilm gerealiseerd. Kijk voor de planning van de werkzaamheden aan uw woongebouw op mijn.waterwegwonen.nl.

Renoveren of sloop