Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Verduurzaming

Duurzaam Verduurzaming

Wij investeren extra in verduurzaming van ons vastgoed. Zo nodig onrendabel. Duurzaamheid heeft gedurende de afgelopen jaren een stevige plaats verworven in onze eigen bedrijfsvoering.

Wij kijken breder naar de energieprestaties van ons vastgoed. Dus niet alleen naar de verbetering van het energielabel. Duurzaam en energiebewust woongedrag zullen wij stimuleren.

Waterweg Wonen wil een bijdrage leveren aan de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We richten ons met name op bedrijven die in Vlaardingen en de regio gevestigd zijn.

Pagina delen: