DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Nevenfuncties Raad van Commissarissen en directeur-bestuurder

Een overzicht van de nevenfuncties van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder van Waterweg Wonen.

Naam:

Nevenfuncties:

De heer drs. F. Verschoor, voorzitter

1. Bestuurder stichting Steigers
2. Bestuurder Vastgoed Beheer PBG B.V.
3. Lid Raad van Toezicht Wijzer opvang en
    onderwijs
4. Lid Raad van Toezicht stichting
    Schakelkring
5. Voorzitter Raad van Toezicht stichting
    Sensire
6. Lid Raad van Toezicht Cardia

 

Mevrouw drs.
W.A.P.J. Caderius
van Veen RA


1. DGA Caadje BV
2. Voorzitter Raad van Toezicht
    Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische
    en Voedselvoorzieningshandel
3. Lid visitatiecommissie Pensioenfonds Lloyds
    Register, Rotterdam
4. Lid Raad van Commissarissen Dela
    Coöperatie
5. Lid Raad van Commissarissen Toorank B.V.
6. Lid Raad van Toezicht Bpf SPOV
Mevrouw drs.
S. Pikker

1. Directeur NS Concernhuisvesting
2. Lid Raad van Toezicht Stedelijk Gymnasium
    Leiden

De heer drs. H. Schouwenaars

1. Vennoot Urbanista v.o.f.
2. Associate Partner bij Rebel & Strategy &
    Development B.V.
3. Voorzitter Raad van Commissarissen
    Stichting Humanitas Huisvesting

Mevrouw mr. I.M. Haisma

1. Plaatsvervangend Directeur Nefarma
2. DGA De Appel B.V.
3. Bestuurslid Stichting Mondriaan Business club, Gemeentemuseum Den Haag
4. Algemeen bestuurslid van Festival
    Classique 
5. Lid programmaraad Big Improvement Day

Mevrouw ir. M.W.H. Kolsteeg
directeur-bestuurder
Waterweg Wonen
1. Voorzitter Aedes netwerk vrouwelijk
    managers sinds 01-2016

 

OPMERKINGEN