DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Nevenfuncties Raad van Commissarissen en directeur-bestuurder

Een overzicht van de nevenfuncties van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder van Waterweg Wonen.

Naam:

 Nevenfuncties: 

Dhr. D. Schrijer
voorzitter

 1. Lid RvT ROC Da Vinci
 2. Lid RvT Halt Nederland
 3. Voorzitter bestuur Stichting Stimular
 4. Voorzitter RvT Binnenvaart Kredietunie Nederland associate
     KplusV

Mw. drs. W.A.P.J.
Caderius van Veen RA

 1. DGA Caadje BV
 2. Voorzitter Raad van Toezicht Bedrijfspensioenfonds voor de     
     Agrarische-  en Voedselvoorzieningshandel
 3. Lid visitatiecommissie Pensioenfonds Lloyds Register Nederland
 4. Lid Raad van Commissarissen Dela Coöperatie
 5. Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Trivire 

Mevrouw drs. S. Pikker

 1. Lid Raad van Toezicht Stedelijk Gymnasium Leiden 

Dhr. drs. H. Schouwenaars

 1. Partner en aandeelhouder Rebel & Strategy & Development BV
 2. DGA HS4 Urban Future BV
 3. DGA Cortina Ventures BV
 4. Vennoot Urbanista v.o.f.

Dhr. C. Mousaoui

 1. DGA Sunray Holding BV
 2. Voorzitter Najib Amhali Foundation
 3. Lid Adviesraad Wetenschap, Technologie & Innovatie 

Mw. E.L. Bal RA  

 1. Voorzitter landelijk team grote bouwprojecten bij de
     Belastingdienst 
 2. Bestuurslid VTW, vicevoorzitter en penningmeester 

Mw. ir. M.W.H. Kolsteeg
directeur-bestuurder
Waterweg Wonen

 1. Voorzitter Aedes netwerk vrouwelijk managers sinds 01-2016