DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Nevenfuncties Raad van Commissarissen en directeur-bestuurder

Een overzicht van de nevenfuncties van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder van Waterweg Wonen.

Naam:

Nevenfuncties:

De heer drs. F. Verschoor, voorzitter

1. Lid Raad van Bestuur Steigers, vastgoed, consultancy en participaties
2. Bestuurder Vastgoed Beheer PBG B.V.
3. Lid Raad van Toezicht Wijzer opvang en onderwijs
4. Lid Raad van Toezicht stichting Schakelkring
5. Voorzitter Raad van Toezicht stichting Sensire
6. Lid Raad van Toezicht Cardia

 

Mevrouw drs.
W.A.P.J. Caderius
van Veen RA


1. DGA Caadje BV
2. Voorzitter Raad van Toezicht Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische- en Voedselvoorzieningshandel
3. Lid visitatiecommissie Pensioenfonds Lloyds Register Nederland
4. Lid Raad van Commissarissen Dela Coöperatie
5. Lid Raad van Commissarissen Distilleries GroupToorank B.V.
6. Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer
Mevrouw drs.
S. Pikker

1. Directeur NS Concernhuisvesting
2. Lid Raad van Toezicht Stedelijk
    Gymnasium Leiden

De heer drs. H. Schouwenaars

1. Vennoot Urbanista v.o.f.
2. Associate Partner bij Rebel & Strategy & Development B.V.
3. Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Humanitas Huisvesting

Mevrouw mr. I.M. Haisma

1. Manager digital solutions Alliander
2. DGA De Appel B.V.
3. Bestuurslid Stichting Mondriaan Business club, Gemeentemuseum Den Haag
4. Algemeen bestuurslid van Festival Classique 

Mevrouw ir. M.W.H. Kolsteeg
directeur-bestuurder
Waterweg Wonen
1. Voorzitter Aedes netwerk vrouwelijk
    managers sinds 01-2016

 

OPMERKINGEN