DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

In gesprek met onze belanghouders over het inzetten van ons geld

Geplaatst op:
23-09-2020
Aan twee speeltafels ging Waterweg Wonen spelenderwijs in gesprek met een aantal belanghouders. Met hen bespraken we op welke wijze wij (een deel van) ons geld het best kunnen inzetten. Door de coronacrisis was het in een klein gezelschap.
Onderwerpen als woningkwaliteit, leefbaarheid van buurten, onze inzet voor bijzondere doelgroepen en het huisvesten van middeninkomens kwamen aan de orde. De uitkomsten uit de sessies betrekken we in de loop van dit jaar en volgend jaar bij het opstellen van onze meerjarenbegroting.