Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Week van het Nederlands

woongelukWZZ
Geplaatst op:
04-10-2022
Thema’s:
Wonen zonder zorgen
2 Cindy de Munnik voor pers (1)

In Vlaardingen hebben ongeveer 9.500 volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Waarschijnlijk huurt een groot deel van deze laaggeletterden een woning van Waterweg Wonen. Daarom verdient laaggeletterdheid ook onze aandacht. Samen met B (het taalhuis dat zich inzet voor basisvaardigheden) zetten wij ons in voor de laaggeletterde bewoner.

Sinds 2019 zijn wij bondgenoot van B. Het bondgenootschap bestaat uit organisaties die het probleem van laaggeletterdheid erkennen en zich ervoor inzetten. Sinds de afgelopen jaren houden we steeds meer rekening met mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Een aantal acties die we ondernemen hebben op een rij:
- Collega’s kregen een training om laaggeletterdheid te herkennen en deze huurders verder op weg te helpen.
- We hebben een schrijfwijzer met tips voor het schrijven in eenvoudige taal (B1 niveau)
- We maken gebruik van een tool (Klinkende Taal) die helpt bij het begrijpelijk en klantvriendelijk schrijven.
- Collega’s kregen een schrijftraining om berichten te schrijven die makkelijker leesbaar zijn.
- We wijzen onze huurders vaak op de cursussen van B.
- We besteden er aandacht aan in Watermerk en op onze Facebookpagina.
- Laaggeletterden hebben, in samenwerking met B, meegedacht over de vernieuwing van ons bewonersblad Watermerk. Hierdoor is het blad nu toegankelijker en makkelijker leesbaar.
- We adviseren huurders bijvoorbeeld over het aanvragen van huur- of energietoeslag.
- We geven trainingen over het gebruik van woonnetrijnmond.nl
- We gaan meer de wijk in (onder andere met onze camper) en hebben vaker één-op-één contact met huurders die daar behoefte aan hebben.

In het kader van de Week van het Nederlands (van 1 tot en met 8 oktober) organiseert B extra activiteiten en bracht een themakrant uit. Op pagina 3 lees je een interview met Cindy de Munnik (communicatieadviseur Waterweg Wonen) waarin zij aangeeft welke acties wij in samenwerking met B hebben ondernomen.