Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Vitale wijken en buurten

vitaal Vitaal

In de participatie van de Huurdersraad en bewonerscommissies blijven wij investeren. Wij stimuleren Vlaardingers hun mening met ons te delen via het digitale platform “Vlaardingen doet mee”. We zetten meer in op leefbaarheidsinitiatieven via actieve DOE-participatie.

Het werken aan leefbaarheid doen we vanuit ons motto: “niet bij stenen alleen”. Wij richten ons daarbij op de directe omgeving van onze sociale huurwoningen. We werken gebiedsgericht, met extra aandacht en budget voor de Westwijk.

We faciliteren bewoners bij leefbaarheidsinitiatieven en verrichten zelf ook inspanningen. Wijkdeals en adoptie van delen van het groen in de directe omgevingen van onze huurwoningen, stimuleren en faciliteren wij. Waterweg Wonen heeft een signalerende functie en zorgt ervoor dat zij goede lijnen heeft met de sociale wijkteams, het Lokaal Zorgnetwerk en de politie.

Gezamenlijk met de gemeente, woningstichting Samenwerking en de Huurdersraden blijven we werken aan het Actieplan Wonen. De herstructurering zetten we op basis van het Actieplan Wonen voort. Wij zorgen voor sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen. De nieuwbouw van vrije sector woningen gebeurt door marktpartijen.

Pagina delen: