DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Woningcorporaties staan op tegen woningnood

Geplaatst op:
03-10-2019
wooncrisis

Meer dan 180 woningcorporaties dienen vandaag bezwaar in tegen de verhuurdersheffing, een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen naast andere belastingen. Zij willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat inzetten voor de volkshuisvesting. Ook Waterweg Wonen doet mee aan deze actie.

In deze tijd van woningnood is elke euro nodig om te investeren in nieuwbouw. Ook in Vlaardingen zijn de wachtlijsten voor sociale huur lang en kunnen veel mensen geen betaalbare woning vinden. Daarnaast is dit geld van de huurders nodig om de woningen te onderhouden en verduurzamen. Waterweg Wonen heeft € 7,9 miljoen aan verhuurdersheffing overgemaakt. Dat is € 723,- per woning, €60 per woning per maand. We hadden dit geld liever besteed om 200 betaalbare woningen te bouwen.

Extra belasting voor huurders in een sociale huurwoning
Woningcorporaties halen hun inkomsten uit de huur die huurders elke maand betalen. Inmiddels verdwijnt van elke huurder bijna twee maanden huur direct in de staatskas. Op die manier betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat niet geïnvesteerd kan worden in onderhoud en verduurzaming van hun woningen en nieuwe betaalbare woningen. Deze extra belasting is ooit ingevoerd in de economische crisis om de staatskas op orde te krijgen. Nu de regering een begrotingsoverschot heeft zou dit geld weer bestemd moeten worden voor de woningmarkt.

Bezwaar
Dus maken de woningcorporaties principieel bezwaar tegen het betalen van de verhuurderheffing met als doel Den Haag ertoe te bewegen de extra huurdersbelasting af te schaffen of op z’n minst het geld te investeren in de woningmarkt. Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis waarmee honderden woningzoekenden hun vaak schrijnende verhaal delen. Deze verhalen zijn te lezen op de website wooncrisis.nl.