Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Aedes benchmark: in de kopgroep

Geplaatst op:
17-01-2024
Benchmark1

Ook in 2023 vergeleek brancheorganisatie Aedes de resultaten van corporaties onderling. Als we onze resultaten vergelijken met die van corporaties met gelijke omvang en opgave, dan bevinden we ons in de kopgroep. Daar zijn we blij mee en trots op!

Aedes vergelijkt de resultaten van vier prestatievelden: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid en onderhoud en verbetering. We scoren 2x een A (voor duurzaamheid en onderhoud) en 2x een B (voor huurdersoordeel en bedrijfslasten). A is de hoogst mogelijke score, C de laagste.

Kwaliteit en duurzaamheid
De afgelopen jaren investeerden we veel in onderhoud en verbetering, waaronder verduurzaming. Dat zien we terug in de benchmark. Onze investeringen zijn lager en onze woningen zijn kwalitatief beter. Bijna de helft van onze woningen heeft energielabel A of hoger. En het gemiddelde energielabel van onze woningen zit op B.

Verwachtingen
Waar we nog wat te verbeteren hebben is in de voorspelbaarheid van onze processen, zodat huurders beter weten wat ze kunnen verwachten. Uit de benchmark blijkt dat huurders soms onvoldoende weten waar ze aan toe zijn. Bijvoorbeeld bij reparatieverzoeken en na het opzeggen van de huur. Aan die punten werken we. Bijvoorbeeld door beter samen te werken met onze aannemers. En door de communicatie voor nieuwe huurders en vertrekkende huurders te verbeteren.