DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Een sloopproces. Hoe gaat dat in z’n werk?

Toekomstbestendig icoon_ActieplanWonen icoon_Goedbeheer
Geplaatst op:
11-06-2018
Thema’s:
Toekomstbestendigde organisatie Wij staan voor Actieplan Wonen Wij staan voor goed beheer
Sloopfoto Floris de Vijfdelaan Waterweg Wonen

Uitleg van start tot eind

Zowel in Holy-Zuidoost als in de Westwijk worden op dit moment gebouwen gesloopt. Wij kunnen hierbij niet geheel voorkomen dat omwonenden overlast ervaren. Wel proberen wij deze overlast zo veel mogelijk te beperken.
Wij proberen dit bijvoorbeeld te doen door tijdens het slopen met water te sproeien om overlast van stof zo veel mogelijk te voorkomen.


Een te slopen complex komt leeg te staan: de sloop gaat beginnen. Maar wat gebeurt er nu precies? Want het lijkt soms alsof er nog niks gebeurt.


1. Als alle woningen leeg zijn, worden deze meteen onbruikbaar gemaakt en eventueel dichtgezet;
2. Nutsbedrijven sluiten gas, water en elektra af en nemen de verbruiksmeters in;
3. Er komen bouwhekken om het terrein te staan en het sloopterrein wordt ingericht;
4. Asbestinventarisaties fase B wordt uitgevoerd. (Dit is een onderzoek naar de niet-direct waarneembare asbest);
5. Handmatige sloop van waardevol materiaal (zoals koper en installaties) en losse huisraad uit de woningen;
6. Het vakkundig laten verwijderen van asbesthoudende materialen;
7. Met de hand scheiden van diverse onderdelen zoals staal, glas, gevaarlijk afval, hout etc.;
8. Met de sloopkraan mechanisch slopen van het gebouw tot aan de funderingen. Er wordt dan gesproeid met water om overlast van stof zoveel mogelijk te voorkomen/verminderen;
9. Scheiden en tussentijds afvoeren van niet-steenachtig materiaal zoals hout, dakbedekking, glas etc.;
10. Indien toegestaan het ter plaatse fijnmalen van het steenachtig materiaal met een mobiele breker;
11. Slopen van de funderingen en het afbreken van de palen op ongeveer 2 meter onder maaiveld;
12. Afvoeren van het vrijgekomen puin (zware transporten);
13. Met een soort ‘kam’ het sloopterrein ‘zeven’ zodat alle grotere stukken eruit gefilterd woden;
14. Het aanvullen met grond en egaliseren van de ontstane sloopgaten;
15. Verwijderen van de bouwhekken en het inzaaien met gras van het terrein (indien er niet direct nieuw gebouwd wordt).

OPMERKINGEN