DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Aan wie verhuren wij lege woningen?

Geplaatst op:
10-04-2019
Verdeling Huurwoningen

Woningverdeling 2018

U krijgt nieuwe buren, maar de woning stond niet op Woonnet Rijnmond. Of uw kind staat al lang ingeschreven, maar het lukt niet om boven aan de lijst te komen. Waterweg Wonen merkt dat klanten hier vragen over hebben. Wij leggen daarom graag uit hoe wij woningen toewijzen.

In 2018 kwamen van onze 11.300 woningen 662 woningen vrij om te verhuren.

Gewone huurders (reguliere verhuringen)
Van de 662 woningen die in 2018 vrijkwamen, is het overgrote deel voor de gewone verhuur: 448 woningen.

Urgenten stadsvernieuwing (SV-urgenten)
Huurders die moeten verhuizen vanwege sloop van hun woning krijgen voorrang. Dit zijn de SV-urgenten. Wie zo’n urgentie heeft, zoekt zelf via Woonnet Rijnmond een vergelijkbare woning in de regio. Als een SV-urgent reageert, komt hij boven aan de lijst. In 2018 waren dat er 38.

Overige urgenten
Ook andere urgenten hebben voorrang bij toewijzing. Zo’n urgentie krijgt een huurder niet zomaar. Er moet bijvoorbeeld een medische reden zijn. Voor urgentie passen alle gemeenten in de regio dezelfde regels toe. Die kunnen huurders vinden op www.suwr.nl.
In 2018 kregen 115 mensen met urgentie een woning. Ook zij zochten zelf via Woonnet Rijnmond.

Vergunninghouders (voorheen statushouders)
Vergunninghouders zijn vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. De Rijksoverheid bepaalt het aantal voor elke gemeente. Samen met woningcorporatie Samenwerking voeren wij dit aantal uit voor Vlaardingen. Deze woningen bemiddelen wij direct. Die komen dus niet op Woonnet Rijnmond. In 2018 gingen 30 woningen naar vergunninghouders.

Huurders uit een opvang- of zorginstelling (woon-zorg)
Dat kunnen mensen zijn uit een zorginstelling die met begeleiding op zichzelf gaan wonen. Of mensen die dak- of thuisloos waren. Ook deze woningen bemiddelen wij direct en komen niet op Woonnet Rijnmond. In 2018 kregen 21 huurders die extra zorg nodig hebben een woning.

Doorstromers
Waterweg Wonen bemiddelt voor senioren die van een eengezinswoning naar een appartement gaan. Wij zijn daar blij mee, want dan komt er een schaarse eengezinswoning vrij. Daar is veel vraag naar in Vlaardingen. Die bieden wij weer aan via Woonnet Rijnmond aan Vlaardingse gezinnen. In 2018 waren dat er 10.

OPMERKINGEN