DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Aedes benchmark 2017

icoon_Goedbeheer icoon_Maatwerk icoon_Partnerschap icoon_Rendement
Geplaatst op:
23-11-2017
Thema’s:
Wij staan voor goed beheer Wij staan voor maatwerk Wij staan voor Partnerschap Wij staan voor rendement
Logo-Aedes-Benchmark-intranet

De prijs en kwaliteit van onze huurwoningen krijgen goede scores

Aedes heeft voor de vierde keer de Aedes-benchmark gepubliceerd. Dit jaar werden vijf prestatievelden beoordeeld. Waterweg Wonen doet het over de volle breedte goed.

Vooral trots zijn we op onze A scores voor het prestatievelden ‘Onderhoud/ verbetering’ en ‘Beschikbaarheid/ betaalbaarheid’. Onze huurders ervaren de woningkwaliteit met een 7,2. Met dit cijfer scoort Waterweg Wonen zeer hoog in de sector. De kwaliteit van onze woning wordt goed beoordeeld. Bovendien is onze gemiddelde huurprijs van € 484 (ook een A-score) fors lager dan de gemiddelde huurprijs van de sector €512.

Huurdersoordeel en Bedrijfslasten scoren in lijn met vorig jaar
Op het prestatieveld ‘Huurdersoordeel’ scoren wij een B. Het prestatieveld ‘Bedrijfslasten’ scoort een A. Met gemiddelde bedrijfslasten van € 733 per woning zitten we fors lager dan het gemiddelde van de sector van € 790. Dit is onder andere het gevolg van lagere personeelskosten.

Investeren in Duurzaamheid
Op het prestatieveld Duurzaamheid scoren wij een C. “Daar gaan we ons ook de komende jaren voor inzetten”, geeft Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder Waterweg Wonen aan. “Een duurzame samenleving is erg belangrijk. Daarom werken we hard aan het verduurzamen van onze woningen”.  Voorbeelden hiervan zijn de energieneutrale woningen die we realiseren in de Indische Buurt en in de Westwijk. Wij vervangen op dit moment de VR-ketels door HR-ketels. Bovendien plaatsen we in diverse complexen zonnecollectoren met een zonneboiler. In de wooncomplexen aan de Koninginnelaan en de Zwaluwenlaan gaan we nog een stap verder. Daar gaan de huurders stoken op biomassa. “Deze resultaten zijn nog maar recent behaald, waardoor ze nog niet meetellen met deze benchmark. Voorop staat dat wij blijven investeren in de verduurzaming van onze woningen”, besluit Marieke Kolsteeg.

Aedes-benchmark
Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken, verbeteren en van elkaar leren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en bestaat uit vijf onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering en beschikbaarheid/betaalbaarheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector.


Bekijk de website www.aedes.nl voor meer informatie.

OPMERKINGEN