DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Openbare ruimte overgedragen aan gemeente

Toekomstbestendig icoon_Goedbeheer icoon_Partnerschap
Geplaatst op:
05-06-2018
Thema’s:
Toekomstbestendigde organisatie Wij staan voor goed beheer Wij staan voor Partnerschap
Overdracht openbaar groen van Waterweg Wonen naar gemeente

Bestrating, verlichting, vijvers, speelplaatsen en groenstroken

De openbare ruimte doet ertoe. Bestrating, verlichting, vijvers, speelplaatsen, groenstroken, het is allemaal medebepalend voor hoe fijn je woont. Waterweg Wonen heeft het beheer van de delen van de openbare ruimte rondom haar woningen nu overgedragen aan de gemeente Vlaardingen.

Beide partijen willen hiermee bereiken dat de openbare ruimte een meer eenduidige uitstraling krijgt. En dat het voor bewoners duidelijker wordt waar zij terecht kunnen met vragen en meldingen over de openbare ruimte: bij de gemeente. Het gaat om de delen van de terreinen van Waterweg Wonen die feitelijk als openbaar gebied worden gebruikt. Dus niet over de aan particulieren verhuurde tuinen, achterpaden en dergelijke.

Bewoners kunnen op deze manier bij één loket, via de BuitenbeterApp of www.vlaardingen.nl/buitenlijn terecht met vragen en meldingen over de buitenruimte.

OPMERKINGEN