DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Belanghoudersdag 'Vlaardingen verkent'

vitaal icoon_Partnerschap
Geplaatst op:
19-09-2019
Thema’s:
Vitaal Wij staan voor Partnerschap

We werken er de komende periode aan om te komen tot een netwerk met een gezamenlijke maatschappelijke agenda. Een agenda, waarin de maatschappelijke vraagstukken die leven bij de inwoners van Vlaardingen voorop staan zoals armoede, laaggeletterdheid en overlast. Een netwerk dat dichtbij bewoners staat, weet wat er speelt en dat in een vroeg stadium met elkaar tot maatwerkoplossingen komt. Een netwerk dat gebruikt maakt van elkaars kwaliteiten, samen werkt en samen leert. Zodat we gezamenlijk een extra stapje kunnen zetten voor wie dat nodig heeft.

Tijdens onze belanghouders middag ‘Vlaardingen verkent’ spraken we hierover met onze partners en huurders. Ons idee is dat we met een goed sluitend netwerk beter kunnen zorgen voor huurders die minder goed in staat zijn voor zich zelf te zorgen.

#VlaardingenVerkent

OPMERKINGEN