Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Huurders krijgen energiedisplay cadeau

DroomwolkWoongelukeenplekvooriedereen
Geplaatst op:
08-06-2022
Thema’s:
Een plek voor iedereen
Startmoment Energiedisplays 17

Marieke Kolsteeg installeerde met hulp van de nieuwe wethouder duurzaamheid Koen Kegel een energiedisplay bij de familie Rutz-Van Gelder.

Zo’n 11.000 Vlaardingse huurders krijgen een energiedisplay cadeau van Waterweg Wonen. Hiermee kunnen huurders hun energieverbruik in kaart brengen en met gerichte acties het energieverbruik verlagen. Hierdoor is de energiedisplay een hulpmiddel om de stijgende energierekening meer betaalbaar houden. Waterweg Wonen is de eerste corporatie die alle huurders een energiedisplay cadeau geeft.

Op dinsdag 7 juni installeerde directeur-bestuurder Marieke Kolsteeg, in aanwezigheid van de nieuwe wethouder duurzaamheid van de gemeente Vlaardingen Koen Kegel, een energiedisplay bij echtpaar Van Gelder-Rutz. “Ik vind het cadeau doen van energiedisplays aan huurders een mooi initiatief”, vertelt de heer Van Gelder. “De energiedisplay is een handig apparaat waarmee je goed je energieverbruik kunt zien. Het werkt laagdrempelig. Mooi dat mijn woningcorporatie mij helpt om de energierekening betaalbaar te houden.”

Goed geïsoleerde woningen en bewustwordingsacties
“Wij vinden dat duurzaamheid voor onze huurders vanzelfsprekend en betaalbaar moet zijn”, geeft directeur-bestuurder Marieke Kolsteeg aan. “We investeren in kwalitatieve, goed geïsoleerde woningen. Onze woningen hebben gemiddeld energielabel B. Maar hier stopt onze verantwoordelijkheid niet! We zetten daarnaast in op bewustwordingsacties, zoals deze actie: het gratis verstrekken van energiedisplays. Uit onderzoek blijkt dat huishoudens gemiddeld 5% kunnen besparen op energie als ze een energiedisplay gebruiken (PBL-rapport, Energieverbruikmanagers in Nederland, april 2021).

Huurders echt helpen door installatie en het geven van energiebesparingstips
De kans dat huurders de energiedisplay gaan gebruiken, is het grootst als de energiedisplay geïnstalleerd wordt bij de huurder. Waterweg Wonen installeerde tijdens de proeffase (eind vorig jaar, begin dit jaar) ruim 150 energiedisplays bij huurders. De afgelopen week zijn hier nog 200 geïnstalleerde energiedisplays bij gekomen. Dit gebeurt door medewerkers van Waterweg Wonen, uitzendkrachten, vrijwilligers en medewerkers van MeGreen. Tijdens dit bezoek krijgen huurders meteen tips om energie te besparen. De huurder kan dus direct van start met het verlagen van het energieverbruik.

Privacy
De leverancier van de energiedisplay verzamelt geen verbruiksgegevens. Deze blijven in huis van de huurder en worden niet uitgewisseld via internet. De energiedisplay leest alleen het verbruik van de slimme meter uit via een zogenaamde dongel.

Wethouder duurzaamheid, Koen Kegel juicht dit initiatief toe
“Als gemeente willen we samen met inwoners, organisaties en bedrijven concrete stappen zetten in energiebesparing. En daarbij hebben we speciaal aandacht voor inwoners met een kleine portemonnee. Mooi om te zien hoe Waterweg Wonen haar huurders echt helpt bij het verlagen van het energieverbruik! Een goede bijdrage aan een duurzamere toekomst en voor alle huurders meer grip op hun energierekening!”

Meer informatie over de energiedisplay?
Bekijk dan de pagina waterwegwonen.nl/energiedisplay