DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Stortkokers Zwaluwenlaan

Toekomstbestendig Duurzaam
Geplaatst op:
12-09-2018
Thema’s:
Toekomstbestendigde organisatie Verduurzaming
Mr. Frank Visser rijdt visite op de Zwaluwenlaan Even

TV uitzending Mr. Frank Visser

Wellicht heeft u de uitzending van 'Mr. Frank Visser rijdt visite' van 12 september gezien?  Mr. Frank Visser was, samen met zijn cameraploeg, op bezoek bij de Zwaluwenlaan Even. Een kleine groep bewoners had dit programma ingeschakeld. Zij zijn het er niet mee eens dat de stortkokers in dit gebouw gesloten worden. Meer dan 70% van de bewoners staat echter wel achter dit besluit. Frank Visser heeft, na beide partijen gehoord te hebben, aangegeven achter ons besluit te staan. De stortkokers zijn inmiddels gesloten.
Graag lichten wij aan u onze overwegingen nog eens toe:


Waarom wil Waterweg Wonen de stortkokers verwijderen?
Wij zetten ons, samen met de gemeente Vlaardingen, in voor een duurzame samenleving. De gemeente Vlaardingen wil de afvalscheiding in de stad verbeteren. Dit idee ondersteunen wij. De gemeente heeft hiervoor een milieustraat aangelegd bij de Zwaluwenlaan Even. Bewoners kunnen nu in aparte (ondergrondse) containers, vlakbij de ingang van het gebouw, hun afval scheiden (papier, plastic verpakkingsafval en drankkartons).

Het verwijderen van de stortkokers zorgt ook voor meer veiligheid. Er is minder brandgevaar en minder overlast (geluidsoverlast en overlast van vogels/ongedierte als de containers buiten staan).

Is dit besproken met de bewoners?
Ons plan hebben we uitgebreid besproken met de bewonerscommissie. Zij staan positief tegenover dit voornemen. Vorig jaar zijn alle bewoners, per brief, geïnformeerd over het plan om de stortkokers te sluiten. In deze brief hebben wij ook aan de bewoners gevraagd of zij hiermee akkoord gaan. Meer dan 70% van de bewoners blijkt vóór het verwijderen van de stortkokers te zijn.

Natuurlijk is het wennen
Wij begrijpen dat het makkelijker is om het afval, via de stortkoker op de galerij, naar beneden te gooien. Maar we hebben wereldwijd een duurzaamheidsopgave. Daar moet iedereen een steentje aan bijdragen. Ook op ons kantoor doen wij aan afvalscheiding. Het is zeker wennen en in het begin kost het misschien ook meer moeite. Vanwege de aanwezigheid van een lift verwachten we dat de bewoners hier snel aan gewend zijn.
Op deze manier wordt het een kleine moeite voor een groot belang!

 

OPMERKINGEN