DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Weer een stap dichter bij 230 nieuwe woningen in de Nieuwe Vogelbuurt

Toekomstbestendig vitaal Vraaggestuurd icoon_Duurzaamheid
Geplaatst op:
13-11-2019
Thema’s:
Toekomstbestendigde organisatie Vitaal Vraaggestuurd Wij staan voor duurzaamheid

Op 12 november 2019 ondertekenden Waterweg Wonen en Dura Vermeer aanvullende afspraken voor de realisatie van ca. 230 koopwoningen in De Nieuwe Vogelbuurt in Vlaardingen.

In 2013 ondertekenden Waterweg Wonen en Dura Vermeer een samenwerkingsovereenkomst voor de vernieuwing van De Nieuwe Vogelbuurt. Dura Vermeer realiseerde sindsdien ca. 200 woningen in de fasen 1 t/m 3. Met de ondertekening van deze toevoeging op de samenwerkingsovereenkomst hebben beide partijen afspraken gemaakt over de realisatie van ca. 230 energiezuinige woningen in de fasen 4 t/m 6. De bouw hiervan start naar verwachting in de zomer van 2020.

Goede samenwerking
Sloop en nieuwbouw maakt onderdeel uit van de aanpak van Holy-Zuidoost. Waterweg Wonen sloopt in dit gebied ca. 650 sociale huurwoningen. Hiervan heeft Waterweg Wonen er inmiddels ca. 580 gesloopt. Ook renoveerde Waterweg Wonen ca. 1.000 sociale huurwoningen, waarvan het grootste deel appartementen. Om een goede balans in de wijk te krijgen, worden 650 sociale huurappartementen vervangen door ca. 430 eengezinswoningen voor de koopmarkt. Een goede samenwerking tussen de gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en Dura Vermeer is de basis voor deze succesvolle vernieuwing.

Kwaliteit en diversiteit
Marieke Kolsteeg: “De leefbaarheid in deze wijk stond onder druk. Eerst gaven we 1.000 sociale huurwoningen een kwaliteitsimpuls. Daarna konden, na het slopen van sociale huurappartementen, koopeengezinswoningen gebouwd worden. Hierdoor zorgen we gezamenlijk voor kwaliteit en diversiteit. Ook het complete openbare gebied wordt vernieuwd, inclusief het centrale park De Kindervallei. Slopen, nieuwbouwen en het vernieuwen van het openbaar gebied vergt goede samenwerking. Die goede samenwerking is er en die willen we graag voortzetten”.

David Snelleman: “Bij het project de Zangvogel, een deelproject in de Nieuwe Vogelbuurt, konden we ook weer rekenen op een enorme belangstelling. Dit laat zien dat de vernieuwing van de wijk succesvol verloopt. Dit kunnen we alleen realiseren door een intensieve en goede samenwerking. Dura Vermeer is erg trots op de eerste drie fases en het nieuwe beeld van de wijk. We kijken uit naar het vervolg. Met elkaar maken we Holy-Zuidoost nog mooier.’